Werk
Uw werk is belangrijk voor u en geeft voldoening, maar maakt ook kwetsbaar als er beren op de weg komen. Er komen dan vragen naar boven. Wil ik dit nog wel? En zo nee, wat dan?! Hierover praten kan helderheid geven waar de ontevredenheid precies in zit.  

Jong ouderschap
Het krijgen van een kind brengt grote vreugde mee, maar zet ook uw wereld op zijn kop. Voor de geboorte was uw leven een bekend gegeven. U werkte, had een actief sociaal leven, een stabiele relatie en een veeleisende en uitdagende baan. Het combineren hiervan was niet iets waar u (meestal) bij stilstond. 
Na de geboorte merkt u dat het combineren spaak loopt. De balans moet opnieuw in evenwicht worden gebracht. 

Door coaching neemt u de tijd om te praten en na te denken over hoe u deze nieuwe uitdagingen kan aangaan en oplossingen kan inpassen in uw dagelijks leven teneinde een gezond evenwicht in werk en privé. 

Uitstellen en keuzestress
Uitstellen en het lastig vinden om keuzes te maken zijn thema's die u leven kunnen belemmeren en frustreren; U heeft het gevoel dat u niet vooruit komt. Enkele gesprekken kunnen mogelijk een ander licht werpen hierop en mogelijk de impasse doorbreken. 

Belt u mij gerust op als u meer informatie wilt. 


De werkwijze
Het aanmeldingsgesprek
Tijdens het eerste gesprek wordt er kennisgemaakt en uw verwachtingen ten aanzien van de coaching besproken. 
De insteek van de coaching is kortdurend van aard, maar kan ook verlengd worden als dat nodig en gewenst is.
 
De evaluatie
De doelstellingen worden tussentijds geëvalueerd en afhankelijk van het resultaat bijgesteld of gewijzigd.  

De afsluiting
In overleg zal de coaching afgesloten worden. 


Coaching
Het tarief voor een coaching gesprek kost 150,- euro per uur. Mocht u interesse hebben in coaching gesprekken neemt u dan contact op met mij.
unsplash