Als u interesse heeft dan maken wij kennis op de praktijk.
Tijdens de kennismaking informeer ik u over de vorm van therapie en komen praktische zaken aan de orde. Daarna zullen afhankelijk van de problematiek tussen de 3 á 4 gesprekken plaatsvinden, die gericht zijn op diagnostiek.
Het resultaat van het diagnostisch onderzoek bespreek ik met u in het behandeladviesgesprek.
Afhankelijk van de uitslag van het diagnostisch onderzoek wordt gestart met de behandeling. 
Een psychodynamische psychotherapeutische behandeling is een vorm van langdurige behandeling.  

Heeft u vragen, bel of email dan gerust.

Telefoonnummer 06-24517944 (tijdens kantooruren) of email praktijkvanderlelie@gmail.com. 

In verband met privacy gevoeligheid geen verwijsbrieven of andere vertrouwelijke informatie meesturen. 

Noodgeval en afwezigheid
In geval van nood kunt u contact opnemen met de huisartsenpost of uw huisarts. 
​Tijdens afwezigheid wordt u mondeling geïnformeerd over de waarneming.

Klachten
​Mocht u ontevreden zijn over de therapie of over mijn werk als behandelaar dan kunt u dat het beste zo snel mogelijk bespreken met mij. Mogelijk is er sprake van misverstand dat door een gesprek met mij verholpen kan worden.
​Als ondanks het gesprek onvrede blijft bestaan dan kunt u contact opnemen met de beroepsvereniging Landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten (LVVP) via de linkhttps://lvvp.info/contact/. Of de Nederlandse vereniging voor psychotherapie via de link www. psychotherapie.nl/het-beroep-psychotherapeut/klachtenregeling. Zij kunnen optreden als klachtenfunctionaris en geschillencommissie.

Overige informatie
Via de link Privacybeleid kunt u het privacybeleid vinden.
Via de link Kwaliteitsstatuut kunt u het kwaliteitsstatuut van de praktijk vinden.
Het nummer van de Kamer van Koophandel waaronder de praktijk staat geregistreerd is 55360742.
De praktijk is in 2022 gevisiteerd door de beroepsvereniging LVVP.

unsplash