De therapie
Een psychodynamische psychotherapie is gericht op het leren begrijpen van uzelf zodat inzichtelijk wordt waarom gedrag en gevoelens terugkeren. Het opdoen van inzicht doe ik door samen met u onderzoek te doen naar uzelf. Het idee is dat als u beter begrijpt hoe u in elkaar steekt u zichzelf beter advies kan geven en keuzes kunt maken die bij u passen en gevoelens begrijpelijker worden en beter hanteerbaar. 

Voor welke klachten en problemen?
U kunt voor diverse klachten en problemen psychologische behandeling volgen:

  • Eenzaamheid
  • Prikkelbaarheid
  • ​Overmatige angst- en onzekerheidsgevoelens
  • Gespannen en onrustig voelen
  • Somberheid 
  • Vragen hebben over wie u bent
  • Keuzestress en uitstelgedrag
  • Een ingrijpende verandering in uw leven te hebben doorgemaakt. Bijvoorbeeld: rouw, relatie verbroken, baan verliezen of ouderschap


De kosten voor verzekerden
De praktijk heeft een contract met zorgverzekeraar DSW. Met de overige zorgverzekeraars heeft de praktijk geen contracten in 2024.  In geval u een natura polis heeft afgesloten zal een deel van de kosten van de psychotherapeutische behandeling worden vergoed door de zorgverzekeraar. Het overige deel zal u als particulier bij betalen. In geval van een restitutie polis wordt 100% vergoed. 

Het gehanteerde tarief is vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa).
Voor een diagnostiek zitting wordt € 211,06 per uur in rekening gebracht. Voor een behandel zitting wordt €156,72 per 45 minuten in rekening gebracht.  
​U ontvangt iedere maand een factuur voor uw behandeling. De factuur dient u binnen 14 dagen te voldoen. De factuur kunt u declareren bij uw zorgverzekeraar.  ​​Uw eigen risico wordt ieder jaar door uw zorgverzekeraar aangesproken. 

De diagnostiek, behandeling en declareren gaat volgens het declaratiesysteem Zorg Prestatie Model. Voor meer informatie over het Zorg Prestatie Model verwijs ik naar de website van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde psychologen en Psychotherapeuten lvvp.info/voor-clienten/. 
Om uw behandeling te kunnen starten en declareren is een geldige verwijsbrief nodig van de huisarts.

Kosten voor niet verzekerden
Mocht u wensen of om noodzakelijke reden de kosten zelf willen te betalen dan kost een zitting 140,- euro. 

Annuleren van een afspraak
Afwezigheid op een zitting kan 24 uur van tevoren kosteloos geannuleerd worden. Bij geen bericht over uw afzegging wordt de helft van het behandel- dan wel diagnostiektarief in rekening gebracht.  

unsplash